01 december 2004

 

Filip contra Filip


In een gesprek met het weekblad Story haalt kroonprins Filip fel uit naar het Vlaams Belang. ‘In ons land zijn er mensen en partijen zoals het Vlaams Belang die tegen België zijn, die ons land kapot willen maken. Ik kan je verzekeren dat ze dan met mij te maken krijgen en vergis je niet: ik ben een taaie als het moet. Ik laat niet zomaar over me heen wandelen.’ (bron De Tijd, 01/12/04).

De mening van de kroonprins mag dan al geen verbazing wekken, tenslotte is België zijn enige bestaansreden, maar door zijn mening publiek te uiten, gaat hij echter zijn boekje ver te buiten. Van een toekomstige koning mag verwacht worden dat hij zich onthoudt van partijpolitieke uitspraken. Deze mening wordt gedeeld door alle politieke partijen in Vlaanderen. Aan de andere kant kunnen de Franstalige partijen wel best begrip opbrengen voor de emotionele oprisping van Filip.

De uitlatingen van de kroonprins zijn dan ook een waar godsgeschenk voor de franstaligen. Zij zullen ze in de toekomst ijverig kunnen gebruiken om ieder streven naar meer Vlaamse autonomie, dat, zoals verwoord in de bekende resolutie van het Vlaams parlement, gesteund wordt door ALLE fracties in het Vlaams parlement, te blokkeren door te argumenteren dat de Vlaamse partijen het Vlaams Belang achterna hollen en de weg bereiden naar een opsplitsing van België.

De facto heeft prins Filip kamp gekozen. Kunnen de Vlamingen dan nog wel rekenen op de neutraliteit van het vorstenhuis? Welke Vlaming kan er na dit incident nog op vertrouwen dat de toekomstige vorst open staat voor de verzuchtingen van de numerieke meerderheid in België: een doorzichtige, efficiënte en omkeerbare solidariteit, de ultieme toepassing van het territorialiteitsbeginsel in België (splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde), het respect voor de taalwetten in Brussel,…?

Neen, in de ogen van deze Vlaming heeft de kroonprins de legitimiteit van de monarchie als bindmiddel tussen Vlamingen en franstaligen zware schade toegebracht. Waarom zou deze Vlaming nog moeten verdragen dat Vlamingen zoals hij in de naam van de eenheid van het land versleten worden voor extreem-rechtse racisten wanneer ze pleiten voor het spaarzaam omspringen met belastinggeld en voor het respect voor de wet? Wie kan nog verbaasd zijn als redelijke mensen op de duur geen alternatief meer zien dan de definitieve scheiding?

# posted by Peter Fleming @ 5:35 p.m.

|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Google
Web deanderekijk.blogspot.com