21 januari 2005

 

Freedom (27x) !!!


George W. Bush legde gisteren de eed af als president voor een tweede ambtstermijn van vier jaar. In zijn toespraak die volgde op zijn eedaflegging, sprak de Amerikaanse president liefst 27 keer het woord ‘freedom’ en 15 keer het woord ‘liberty’ uit. Op die manier wilde hij overduidelijk het belang uitdrukken dat hij hecht aan de vrijheid als bron tot welvaart, democratie en vrede.

Dat hij de afgelopen vier jaar de daad bij het woord heeft gevoegd, valt niet te ontkennen. Onder zijn leiding werden de Taliban in Afghanistan en het Baath-regime van Saddam Hoessein in Irak verjaagd. Daarop kozen in oktober vorig jaar miljoenen Afghanen, waaronder vele vrouwen, Hamid Karzai tot president en zullen ze in april een parlement kiezen. Op 30 januari e.k. trekken de Irakezen naar de stembus om een parlement te kiezen, ondanks de sabotagepogingen van restanten van het Baath-regime en van niets ontziende jihadi’s.

Als we zijn toespraak mogen geloven (en wees maar zeker dat hij het meent), dan kunnen we verwachten dat de Verenigde Staten op de ingeslagen weg zullen voortgaan en ook de komende vier jaar aan de kant zullen staan van de vrijheidslievende mensen en volkeren op deze wereld. De opsomming door toekomstig buitenlandminister Condeleeza Rice van de zes ‘Voorposten van Tirannie’ (Iran, Noord-Korea, Cuba, Birma, Wit-Rusland en Zimbabwe) kon in dat perspectief dan ook tellen.

De vrije wereld moet dan ook verheugd zijn dat zij aangevoerd wordt door een president van een grootse natie die beseft dat de vrijheid het hoogste goed is voor de mensheid, dat zij evenwel niet zonder slag of stoot gewonnen wordt en dat daarvoor dus moet gestreden worden, desnoods met de wapens, en die daar ook naar handelt. De schampere reactie in de media op de toespraak en de scherpe kritiek op de bevrijding van Irak van progressief links dat nochtans beweert zo hoog op te lopen met de mensrechten is dan ook volkomen onbegrijpelijk en misplaatst.


De president verdient dan ook onze steun. Die van ‘De andere kijk’ heeft hij in ieder geval. Gezien ons motto had u ook niet anders verwacht.
# posted by Peter Fleming @ 11:00 p.m.

|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Google
Web deanderekijk.blogspot.com