24 januari 2005

 

SS, de wegbereider van de totalitaire staat


Steve Stevaert (SP.A) liet dit weekend weer van zich horen.

Naast de idee om de bijdrage voor de zorgverzekering te verrekenen met de forfaitaire belastingkorting die in 2009 (!) op kruissnelheid (200 € !) moet komen, lanceerde hij ook de idee om de sociale zekerheid beter in de Grondwet te verankeren, voor het geval de socialisten naar de oppositie worden verwezen en een nieuwe "conservatieve" meerderheid het voor het zeggen krijgt, want die zal volgens Stevaert hetzelfde doen als wat de Amerikaanse president Bush van plan is en dat kan natuurlijk niet veel goeds betekenen. Als je de mensen tegenwoordig schrik wil aanjagen - SS is er ondertussen zeer bedreven in geworden - laat dan de naam Bush vallen, succes gegarandeerd.

Of de Grondwet ooit zal aangepast worden, valt nog af te wachten, net als welke vorm de grondwetswijziging zal aannemen. Volgens de Tijd wordt er bvb. gedacht aan een verwijzing naar het behoud van het wettelijk pensioen. Bijgevolg zou het nu al zeer lange artikel 23 van de Grondwet verder worden uitgebreid.

Echter, zo stelt Matthias Storme: "Hoe meer rechten, hoe minder ze waard zijn. Ieder recht perkt andere in. Dus hoe meer rechten je toevoegt, hoe meer je de werkelijke basisrechten hebt ingeperkt." De professor heeft het hier over het Europees Handvest van Rechten en Vrijheden, maar waarom zou je zijn redenering niet kunnen doortrekken naar de Belgische grondwet? Het initiatief vormt dan ook een groot gevaar voor de persoonlijke vrijheid. De totalitaire staat loert alsmaar meer om de hoek.
# posted by Peter Fleming @ 10:30 p.m.

|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Google
Web deanderekijk.blogspot.com