17 januari 2005

 

Tijd voor een ander geluid in de media


Je kan vandaag de dag nog nauwelijks een krant openslaan of de radio of tv aanzetten of de Verenigde Staten en president George W. Bush worden weer eens met de vinger gewezen. Het lijstje van beschuldigingen is met de jaren ronduit indrukwekkend geworden. Deze kritiek kan echter nauwelijks nog de toets van de objectieve journalistiek doorstaan, alhoewel de auteurs ervan zich natuurlijk wel beschouwen als de crème de la crème in hun vakgebied.

Twee voorbeelden:

- In de aanloop naar de invasie van Irak werd Marc Cogen, professor aan de RUG en toenmalig voorzitter van de vereniging voor de Verenigde Naties (!) in Belgie, uitgenodigd om in het TV1-journaal zijn visie te geven. Je zou verwachten dat een prof met een dergelijke achtergrond de Amerikaanse plannen zou kraken, maar integendeel: de prof verdedigde een eventuele inval en achtte die niet in strijd met het internationaal recht. Dat had de nieuwslezer van dienst duidelijk niet verwacht, om zeker te zijn of hij het wel goed gehoord had, vroeg hij de prof om een bevestiging van diens stelling, toen de prof bij zijn mening bleef, sloeg de nieuwslezer lijkbleek en het gesprek duurde daarna niet lang meer. Professor Cogen verscheen kort daarna nog één keer op televisie, ditmaal 'slechts' op Canvas, voor een debat met zijn Gentse collega, de op socialistische kabinetten werkzaam geweest zijnde Rik 'Larie en Apekool'saet die, duidelijk geïrriteerd door de mening van zijn collega, ronduit onbeschoft deed tegen de kalme Cogen. De journalist van dienst deed ondertussen alsof zijn neus bloedde. Daarna heb ik Cogen niet meer op televisie gezien.

- Er was nogal kritiek op de reactie van de Verenigde Staten op de tsunami-ramp: schoorvoetend, gierig, niet binnen het kader van de VN. Integendeel, de reactie was snel, genereus en in samenwerking met de naaste buurlanden. Heb ik ergens gelezen, gehoord of gezien dat het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln al een dag na de ramp opstoomde richting rampgebied, dat de Amerikaanse burger tot de meeste genereuze behoort op deze planeet. Of moeten mensenlevens opgeofferd worden omdat de VN nog niet klaar zijn om hun 'coördinerende rol' op te nemen? Deze feiten of overwegingen heb ik niet van onze media vernomen. Daarvoor moest ik elders terecht.

Wat moet ik hiervan denken? Is dit onkunde? Beinvloeden vooroordelen te zeer de berichtgeving? Of wordt bewust een verkeerd of onvolledig beeld gegeven? In ieder geval is dit onaanvaardbaar. Als de huidige media niet meer ruimte laten aan een ander geluid, dan moet ernstig nagedacht worden over de optie van de oprichting van media die deze alternatieve stem wel laten horen.
# posted by Peter Fleming @ 10:02 p.m.

|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Google
Web deanderekijk.blogspot.com