23 januari 2005

 

Tobintaks riekt naar Sovjet-planeconomie


In het jongste nummer van Knack kregen campagneleider Bogdan Vandenberghe van 11.11.11 en socialistisch Europarlementslid Anne Van Lancker van voormalig De Morgen-journalist Hannes Cattebeke een platform om te pleiten voor de wereldwijde invoering van de bekende Tobintaks. Het debat over de zin of onzin van deze taks is blijkbaar al beslecht, want tegenstanders kwamen niet aan bod.

Tegen de Tobintaks kunnen twee fundamentele kritieken geformuleerd worden, één i.v.m. de doelstelling en één i.v.m. de techniek.

Ten eerste zou de Tobintaks een herhaling van de financiële crisis die Zuid-Oost Azië eind jaren negentig teisterde, moeten voorkomen. Wat vergeten wordt, is dat de financiële crisis een gevolg was van structurele problemen in de getroffen economieën. Een Tobintaks zou bijgevolg het genezingsproces van zieke economieën uitstellen. De wonde niet behandelen, maar integendeel verder laten etteren, zou de patiënt nog zieker maken dan hij al is en een nog straffer medicijn noodzakelijk maken.


Ten tweede zou er naast een lage belasting op kapitaalstromen op de wisselmarkten ten belope van 0,01 of 0,02 % van het transactiebedrag ook worden voorzien in een tweede heffing van bijvoorbeeld 80 % die in werking treedt zodra een wisselkoers zich begeeft buiten een marge rond de gemiddelde wisselkoers gedurende een voorbije periode (naar het idee van de Duitse professor Spahn). Wie gaat die marge vastleggen? Op basis van wat? Het getuigt van een ongelooflijke overmoedigheid om te stellen dat een autoriteit betere beslissingen zou nemen dan de miljoenen deelnemers aan de markt Zoiets hebben we niet meer gezien sinds de Sovjet-planeconomie. Zoals terecht opgemerkt wordt in het artikel zou een dergelijke ingreep de handel in die munten bijna volledig stilleggen. Maar of dit uiteindelijk, zoals in het artikel wordt beweerd, tot stabiliteit zal leiden, is zeer de vraag om van de kostprijs van een dergelijke “stabiele” wisselkoers nog maar te zwijgen.

Neen, van dezen boer geen eieren.
# posted by Peter Fleming @ 5:01 p.m.

|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Google
Web deanderekijk.blogspot.com