27 februari 2005

 

Kan Europa nog gered worden of trappen we het hier beter af?


Volgens Boudewijn Bouckaert evolueert continentaal Europa meer en meer naar een socialistische economie waar de staat bijna de helft van het BNP opslorpt en herverdeelt. De privé-sector wordt 'getolereerd' en gebruikt als melkkoe op een manier die de grens van het houdbare heeft bereikt. Op dit moment kunnen de in essentie socialistische elites in Europa hun burgers nog wat vrijheid gunnen zonder dat daarvoor de verantwoordelijkheid moet worden opgenomen. Dit kan niet blijven duren en uiteindelijk zullen de Europeanen de keuze moeten maken tussen vrijheid mét verantwoordelijkheid of een radicale collectivisering (noch vrijheid, noch verantwoordelijkheid).

De toetreding van de voormalige Oostblokstaten tot de Europese Unie zou het tij kunnen keren. Zij hebben de waarde van vrijheid ervaren onder de Sovjet-bezetting, veel van die landen vechten nu samen met Amerika in Afghanistan en Irak, zij hebben de 'flat tax' ingevoerd. Het is om die redenen geen toeval dat president Bush Slovakije bezocht tijdens zijn tour door Europa en daar een warme ontvangst kreeg in tegenstelling tot de vijandigheid waarmee hij werd bejegend in België en Duitsland.

Maar ik vrees dat deze landen niet de kritische massa hebben om het verschil te maken. Herinner u de kleinerende opmerkingen van Chirac tijdens de Irak-ruzie over hoe de kleine landen "de kans hadden gemist om hun mond te houden". Denk bovendien maar aan de voorstellen voor een (natuurlijk voldoende hoge) band waarbinnen de belastingtarieven mogen bewegen, waardoor vele staten hun tarieven terug drastisch zouden moeten optrekken. Voorlopig kunnen deze landen aan de druk weerstaan, maar hoe lang nog?

Combineer de economische ramp die Europa misschien te wachten staat met de groeiende radicalisering van (een eveneens groeiend aantal) moslims in Europa en de reactie van de autochtone Europese bevolking hierop in de vorm van een stem voor extreem-rechtse partijen in Vlaanderen, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Denemarken, Zweden etc. wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot gewelddadige confrontaties.


Het hoeft daarom niet te verbazen dat de Amerikanen hun energie niet willen verspillen met ruziemaken met een Europa in langzaam verval dat toch geen bedreiging vormt voor hen. Daarom kwam president Bush naar Europa, om de ego's van de elite te masseren. Want heeft hij zijn positie op één enkel punt veranderd. Integendeel. Hij veegde zijn gastheren tijdens zijn toespraak in Brussel nog eens de mantel uit vanwege het groeiende anti-semitisme (bv. in Frankrijk) en het geweld in Nederland (de moord op Van Gogh). Ik kan het hem niet eens kwalijk nemen.
# posted by Peter Fleming @ 11:48 p.m.

|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Google
Web deanderekijk.blogspot.com