20 februari 2005

 

Wanneer horen we van de media hier eens de waarheid over Bush?


De Amerikaanse president Bush komt vanavond aan op Zaventem. De andere kijk heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij hem hartelijk welkom heet. Ondertussen zijn de beschouwingen in de vaderlandse media over het bezoek van Bush niet van de lucht. Daarin overheerst het beeld dat Bush er de afgelopen vier jaar een potje van zou hebben gemaakt en nu op zijn knieën naar Europa zou komen omdat hij het door hem geschoffeerde Europa nodig zou hebben om de rommel op te kuisen, maar dat Europa afwacht om op de Amerikaanse avances in te gaan omdat het niet zeker is of Bush het wel zou menen.

Een goede illustratie hiervan was deze week te lezen in Knack. Daarin stond een interview van Piet Piryns en Hubert Van Humbeeck met Ronald Asmus, een Democraat, voormalig onderminister voor Europese Zaken onder Bill Clinton en momenteel leider van het Transatlantic Center van het German Marshall Fund in Brussel dat zich specifiek met het bevorderen van de transatlantische dialoog bezighoudt.

De tijd dat we elke week blij uitzagen naar het moment dat Knack in onze bus viel, is sinds het heengaan van zijn directeur Frans Verleyen verdwenen, elk jaar twijfel ik of ik mijn abonnement zou verlengen, maar de lezer van deze blog prijst zich gelukkig dat ik het toch doe, want anders zou ik dit artikel niet schrijven.

Knack is geen Bush-fan. Elke week schrijft Hubert Van Humbeeck over "de miserie waarin Bush in Irak verzild is geraakt" (vrije weergave). Asmus is ook geen Bush-fan, hij schreef mee aan het verkiezingsprogramma van runner-up John Kerry. Ik verwachtte me dan ook aan een gezellig onderonsje waarin interviewers en geïnterviewde in elkaar bevestiging zochten van hun eigen mening. Dat werd het ook, getuige deze passage:

"Asmus: (...) Ik stel me namelijk altijd deze eenvoudige vraag: is Amerika nu veiliger dan vier jaar geleden? Is Europa nu veiliger geworden dan vier jaar geleden?

Knack: Nee dus.

Asmus: Duidelijk. De wereld is gevaarlijker geworden. (...)"

Niet alleen het gezellig-onder-elkaar sfeertje irriteert me. Ook de vanzelfsprekendheid waarmee gesteld wordt dat de wereld er nu onveiliger is op geworden, doet bij mij de wenkbrauwen fronsen: klopt dit wel? In Afghanistan zijn de Taliban verdreven en zijn de burgers met veel enthousiasme gaan stemmen. In Irak is Saddam Hoessein die zijn volk verdrukte en zijn buren bedreigde, verdreven en zijn de Irakezen ook met veel enthousiasme gaan stemmen. Na het overlijden van Yasser Arafat hebben de Palestijnen democratische presidentsverkiezingen gehouden en zijn in het vredesproces terug schuchtere stappen voorwaarts gezet. Om maar enkele elementen op te noemen.

Tenslotte is die "eenvoudige vraag" eigenlijk niet de juiste vraag. De juiste vraag is of Amerika en Europa veiliger zouden zijn indien Bush niet in Afghanistan en Irak zou hebben ingegrepen en Arafat niet als een obstakel voor de vrede aan de kant zou hebben geschoven. Het antwoord op die vraag is niet zo eenvoudig te geven en zeker nu, op dit moment niet, meer duidelijkheid hierover zullen we pas jaren later krijgen, zelfs Rudi Vranckx beseft dat (zie enkele posts hieronder). Zelf is de andere kijk van mening dat aan de zijlijn op de feiten staan kijken geen optie was en is.

Maar nee, hier te lande is het debat al beslecht: Bush is bad. Een andere mening krijg je via de MSM niet te horen. De burger hier heeft geen benul van de motiveringen van de Amerikaanse regering, maar krijgt in de plaats daarvan, zoals deze middag op Eén, de gemeenplaatsen van de Dirk Van der Maelens en Rik Coolsaets van deze wereld naar de kop gesmeten. Indien je een ander geluid en echte duiding wil horen, dan moet je naar het buitenland of het Internet op. Indien je hier een ander geluid wilt laten horen zoals CD&V-fractieleider Pieter De Crem, die op de Zevende Dag het feit dat Van der Maelen als fractieleider van een regeringspartij gaat betogen tegen Bush, terwijl regeringsleider Verhofstadt de banden met de Amerikanen terug wil aanhalen, "belachelijk" noemde, dan wordt die op zijn plaats gezet met het flauwe en afgezaagde verwijt dat je het schoothondje bent van Washington. Is het niet schandalig?
# posted by Peter Fleming @ 12:06 p.m.

|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Google
Web deanderekijk.blogspot.com