05 april 2005

 

Terugblik op de paus


Enkele opmerkelijke positieve beschouwingen n.a.v. het overlijden van paus Johannes-Paulus II:

- Contrary to conventional wisdom: the very modern papacy of John Paul II;

- The power of faith by Charles Krauthammer;

- The first world leader by Timothy Garton Ash.

De voorspelbare kritiek op de morele standpunten van de paus begint nu ook stilaan luid te klinken, maar al te gortige vuilspuiterij wordt vakkundig opgekuist, niet enkel hier te lande door de onvolprezen Hoegin, maar ook down under door Chrenkoff. Lees vooral dit pareltje:

"... the logical fallacy of assuming that people throughout the developing world who fornicate and commit adultery in disregard of the teachings of the Pope (not to mention Jesus himself), refuse to use condoms because the Pope tells them not to. Enough said."

Nog zo'n kritiek: de autoritaire paus. Als concreet voorbeeld wordt daarbij vaak verwezen naar het bezoek van de paus aan het Sandinistische Nicaragua, waarbij hij niet alleen een geestelijke-minister publiekelijk op het matje riep, maar ook de "gelovigen" tot de orde riep met een krachtig "Silencio!" toen ze hem dreigden te overstemmen. Dit werpt echter een heel ander licht op de het "Silencio"-incident. Daar was sprake van pure sabotage.

Update 06/04/05: nog zo'n kritiek (bis): de paus dekte kindermisbruik toe. Hier vind je wat meer context.

Ondertussen heeft ook Mark Steyn zijn felschitterend licht geworpen op de kritiek op de paus. Veel heeft in mijn ogen inderdaad te maken met het feit dat vele Westerlingen de paus nooit echt begrepen hebben.
# posted by Peter Fleming @ 9:56 p.m.

|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Google
Web deanderekijk.blogspot.com