03 mei 2005

 

Ging nucleair wapenmateriaal vanuit België naar Iran?


Terwijl de onderhandelingen tussen de EU3, hierbij gesteund door de VS, en Iran over het nucleaire programma van Iran lijken vastgelopen te zijn, is het vermoeden gerezen dat een Belgisch bedrijf, Engineered Pressure Systems International NV, tegen de exportreglementering in materiaal heeft geleverd aan Iran dat gebruikt kan worden in een nucleair wapenprogramma.

Mogelijk heeft de Belgische regering hierbij blijk gegeven van grove nalatigheid. Ten eerste had de CIA voorafgaandelijk een waarschuwing gericht aan de Belgische overheid dat Belgische bedrijven dit zouden proberen. Ten tweede was België van tevoren op de hoogte gebracht van het feit dat Iran dergelijke materiaal wilde aankopen.

Het bedrijf ontkent dat het de wet heeft overtreden. Dit verhaal zal dus achteraf misschien maar een storm in een glas water blijken, maar verdient alleszins verdere opvolging door de massamedia. Le Soir was de eerste krant die met het verhaal naar buiten kwam. Een dag later nam Gazet van Antwerpen het verhaal over. Bij mijn weten zijn dit de enige Belgische kranten die het verhaal brachten.

Zowat iedere zinnige mens is van oordeel dat een nucleair gewapend Iran onaanvaardbaar is. Wie nog zou twijfelen welke gevolgen dit zou kunnen hebben, moet dit en daarna dit maar lezen. Mocht dit verhaal kloppen, dan is er sprake van ontoelaatbare grove nalatigheid, die niet ongestraft mag blijven.


Update 04/05/05: de Tijd meldt dat de parlementaire begeleidingscommissie van het comité I dat de inlichtingendiensten controleert volgende week de douane wil ondervragen over de kwestie en wil weten of de douane voldoende kennis en experts in huis heeft om zulke "gevoelige" exporten te controleren. Ook wil de commissie meer weten over de informatiestroom bij de douane. Op zich is dit allemaal wel waardevol, zeker als met de resultaten van dit onderzoek iets gedaan wordt, maar het artikel in de Tijd meldt niets over de zaak die aan de basis van dit onderzoek ligt. Over het wat en hoe van deze zaak blijft de onduidelijkheid.
# posted by Peter Fleming @ 9:46 p.m.

|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Google
Web deanderekijk.blogspot.com