23 mei 2005

 

Stevaert strikes back!


De VLD schreef afgelopen weekend op haar congres de invoering van een flat tax in haar programma in, met de tussenstap van een "fair" tax. De reactie van o.m. de socialisten, bij monde van Steve Stevaert, liet niet lang op zich wachten. De teneur bewees nog eens waar de socialisten werkelijk voor staan: de afgunstmaatschappij onder het alziende oog van big government. Dat daarbij de logica af en toe geweld moet worden aangedaan, mag geen beletsel zijn.

Lees even mee wat er vandaag zoal in De Morgen staat:

"... Vandaar dat ik tegen de flat-taks ben. Dit is namelijk een vorm van forfaitaire belasting. Iedereen betaalt procentueel hetzelfde, dus dat is een vorm van procentuele belasting. Iemand die honderd miljoen per jaar verdient, zou in verhouding precies hetzelfde moeten afdragen als iemand die één maand verdient, in franken. Dat kan niet."

Wat is het nu: een forfaitaire of een procentuele belasting? Geraakt iemand hier wijs uit?

"Ik wil wel praten over of het totale volume aan belastingen in België misschien niet naar beneden kan, op voorwaarde natuurlijk dat de overheid altijd voldoende middelen zal krijgen om haar taken uit te voeren..."

Geef ons uw geld om ons goesting te doen...

"...Maar mijn stelling is al jaren: als de fiscale fraude eens serieus aangepakt zou worden, zou er ruimte te over komen voor allerlei vereenvoudigingen of verminderingen in het fiscaal stelsel."

...en durft niet moeilijk te doen of ge krijgt er nooit nog een frank van terug te zien.
De wereld op zijn kop!

"Dat is een politiek zoals de Republikeinen dat doen in de VS."

De klassieke dooddoener.

"Ik heb liever dat ze (de VLD, red.) al die praatjes over hoe sociaal ze wel zijn, laten vallen."

Look who's talking!

Sinds de VLD met dergelijke lieden een regering heeft gevormd, zijn ze mijn stem kwijt geraakt. De afgelopen zes jaar hebben mij nog niet van gedacht doen veranderen.
# posted by Peter Fleming @ 9:57 p.m.

|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Google
Web deanderekijk.blogspot.com