09 maart 2006

 

Waar houden ze zich toch mee bezig? (update)


Antwerps VB-gemeenteraadslid Geert Brouwers zou
een "racistische" mail hebben gestuurd naar een aantal allochtone stadsambtenaren. Brouwers ontkent. Hij erkent de mail ontvangen te hebben en naar kennissen te hebben doorgestuurd. Hij weet niet hoe de mail uiteindelijk bij de ambtenaren is terechtgekomen.

Enkele opmerkingen:

- Wat er precies in die mail staat is onbekend, buiten deze zin:

"Wij verontschuldigen ons dat wij u niet verplicht hebben te werken en toch al uw rekeningen hebben betaald."
Sarcastisch? Ja. Racistisch? Op basis van deze ene zin: neen. Plus: ik oordeel liever zelf dan op basis van berichten van onze vaderlandse pers.


- Brouwers zou wel echt stom moeten zijn om een "racistische" mail te sturen naar allochtonen.

- Als de rest van de mail even sarcastisch, correctie racistisch is, dan mag het gerecht vanaf morgen een aparte kamer inrichten om dergelijke "misdrijven" te behandelen.

- Dit voorval toont nog maar eens de onzin van de anti-racismewetgeving aan.

Niettemin wordt de carroussel terug op gang getrokken: Martine Tanghe zet haar strengste gezicht op, de stad Antwerpen dient een klacht in wegens misbruik van haar computernetwerk (het gerecht mag voor dergelijke "misdrijven" ook een aparte kamer inrichten) en het CGKR heeft de zaak gesignaleerd aan het Antwerps parket.

Waar houden ze zich toch mee bezig? Denkt er nu echt iemand dat het Vlaams Belang hiermee één stem gaat verliezen? Integendeel: dergelijke demarches vergroten enkel het wantrouwen, de verzuring en de onverdraagzaamheid in de samenleving. Een overheid die de gedachten en de gedragingen van haar burgers wil sturen door middel van staatsdwang, verliest het respect van die burgers.

Update 10/03/06: Hier is de mail. Oordeel zelf.

Op een Deense site worden, in naam van het Deense volk, verontschuldigingen aangeboden aan al de "gekrenkte" Moslims.

Hierna, vertaald uit het Engels, de essentie van hun boodschap 'SORRY':

Wij verontschuldigen ons omdat wij U onderdak hebben aangeboden toen U uit uw land moest vluchten wegens oorlog...
Wij verontschuldigen ons omdat wij U hebben opgevangen wanneer anderen U verstoten hebben...
Wij verontschuldigen ons omdat wij U de gelegenheid hebben geboden om bij ons van een opleiding te mogen genieten...
Wij verontschuldigen ons omdat wij U onderdak en voedsel hebben aangeboden wanneer U elders hierover niet kon beschikken...
Wij verontschuldigen ons omdat wij U de gelegenheid boden uw familie te laten overkomen uit uw onveilig geacht land...
Wij verontschuldigen ons omdat wij U niet verplicht hebben te werken en toch al uw rekeningen hebben betaald...
Wij verontschuldigen ons omdat wij U goedkope telefoon, internet, vervoer en gratis onderwijs voor uw kinderen hebben aangeboden...
Wij verontschuldigen ons dat wij U moskeeën hebben aangeboden in een christelijk land...
Wij verontschuldigen ons omdat wij U niet verplicht hebben onze taal te leren zelfs na een gastvrij verblijf van dertig jaar...

Wij verontschuldigen ons voor al de rest... en wij verontschuldigen ons omdat we ons moeten verontschuldigen...
Met dank aan GVA om mij zelf een oordeel te laten vellen (een paar cartoons publiceren had vanuit dezelfde optiek ook nuttig kunnen zijn enige tijd geleden, maar bon). Zeg nu zelf: wat is hier racistisch aan? De mail is eerder een - begrijpelijke - sarcastische uitdrukking van het gevoel dat je menselijkheid tegen je gebruikt is. Het is typisch dat de strafste zin eruit gepikt wordt om op een mail het etiket 'racistisch' te plakken. Ik wist trouwens niet dat moslim een ras is.
# posted by Peter Fleming @ 7:48 p.m.

|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Google
Web deanderekijk.blogspot.com